Ställ ut på Kommunikationskarnevalen

Här träffar du beslutsfattare, förskrivare, påverkare, brukare, m.fl.

Här träffar du beslutsfattare, förskrivare, påverkare, brukare, m.fl.

Alla människor har rätt att få leva sitt liv till fullo. I det svenska samhället strävar vi efter att uppnå lika möjligheter för att alla aktivt ska kunna delta i samhället och regeringen strävar efter att ge förutsättningarna till detta. Efterfrågan på ny teknik som kan underlätta det dagliga livet, ökar stadigt, vilket skapar en stark marknadsplats och arena för leverantörer av denna teknik och tillhörande tjänster.

Kommunikationskarnevalen flyttade i år in på mässan Leva & Fungera, Nordens ledande mässa för tillverkare, distributörer och tjänsteleverantörer. Här gavs möjligheten att visa sina produkter och tjänster direkt till bl.a. personal inom skola, vård och omsorg och övriga som är intresserade av alternativ kommunikation, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, professionella vårdgivare och slutanvändarna själva. På Leva & Fungera och Kommunikationskarnevalen mötte du framtidens rehabiliterande vård och hjälpmedelsteknik. Det är mötesplatsen som vidgar livets möjligheter.

Läs mer om varför du ska ställa ut här >>