Ställ ut på Kommunikationskarnevalen

Träffa beslutsfattare, förskrivare, och påverkare m.fl.

Träffa beslutsfattare, förskrivare, och påverkare m.fl.

Alla människor har rätt att få leva sitt liv till fullo. I det svenska samhället strävar vi efter att uppnå lika möjligheter för att alla aktivt ska kunna delta i samhället och regeringen strävar efter att ge förutsättningarna till detta. Efterfrågan på ny teknik som kan underlätta det dagliga livet, ökar stadigt, vilket skapar en stark marknadsplats och arena för leverantörer av denna teknik och tillhörande tjänster.

2021 arrangeras Kommunikationskarnevalen på Svenska Mässan. Visa dina produkter och tjänster direkt till bl.a. personal inom skola, vård och omsorg samt övriga som är intresserade av alternativ kommunikation, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och professionella vårdgivare.

Medverka som utställare eller sponsor