Vad är Kommunikations­karnevalen?

En konferens om funktionsnedsättning och kommunikation. Varmt välkommen 14-15 april 2021!

Västsvenska kommunikationskarnevalen är en konferens om funktionsnedsättning och kommunikation som arrangeras varje år. Kommunikationskarnevalens grundtanke är allas rätt till kommunikation. Kommunikationskarnevalen går av stapeln nästa gång den 14-15 april 2021 på Svenska Mässan (med hänsyn till rådande omständigheter vid tidpunkten för genomförandet). Tema för 2021 är: AKK Stora utmaningar – många möjligheter.

Karnevalens syfte är att vara ett forum och en mötesplats för alla som är intresserade av kommunikativa svårigheter och kommunikationsstöd – Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Tanken är även att presentera forskning och utveckling inom området för kommunikationsstöd genom både teori och praktisk verksamhet.

Kommunikationskarnevalens målgrupp är personal inom skola, vård och omsorg och övriga som är intresserade av alternativ kommunikation. Karnevalen vänder sig även till privatpersoner. Karnevalen innehåller alltid kulturinslag där deltagarna får ta del av musik, konst, dikter med mera och gärna med kommunikationsstöd på olika sätt.

Arrangörer:

       

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning och tillhör Sahlgrenska universitetssjukhuset. De arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn och ungdomar. De erbjuder utredning och utprovning på specialistnivå, information, handledning, utbildning, forskning och utveckling.
www.dart-gbg.org

ELDORADO är ett centrum för aktivitet, kunskap och kultur för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga och personal. Du kan besöka deras upplevelserum, umgås i deras kafé och delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Som anhörig eller personal kan du ta del av deras utbildningar, få handledning eller komma på studiebesök. Eldorado är en del av Göteborgs stad och tillhör Social resursförvaltning.
www.goteborg.se/eldorado

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör dem genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.
www.spsm.se

Välkommen till Kommunikationskarnevalen

Vi ses igen 2021!