Vad är Kommunikations­karnevalen?

En konferens om funktionsnedsättning och kommunikation. Välkommen nästa gång 2023!

Västsvenska kommunikationskarnevalen är en konferens om funktionsnedsättning och kommunikation som arrangeras vartannat år. Kommunikationskarnevalens grundtanke är allas rätt till kommunikation.

Studio Karneval 2021
Kommunikationskarnevalen 2021 blev ett helt digitalt event i form av Studio Karneval. Temat var: AKK Stora utmaningar – många möjligheter. I studion diskuterades intressanta och aktuella saker inom området Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK) och föreläsare i programmet samt utställare presenterades.
Se programmet 2021

Vill du ta del av föreläsarnas presentationer på Studio Karneval?
Här hittar du presentationer godkända för publicering.

Mer om Kommunikationskarnevalen
Kommunikationskarnevalens syfte är att vara ett forum och en mötesplats för alla som är intresserade av kommunikativa svårigheter och kommunikationsstöd – Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Tanken är även att presentera forskning och utveckling inom området för kommunikationsstöd genom både teori och praktisk verksamhet.

Målgruppen är personal inom skola, vård och omsorg och övriga som är intresserade av alternativ kommunikation. Karnevalen vänder sig även till privatpersoner. Karnevalen innehåller alltid kulturinslag där deltagarna får ta del av musik, konst, dikter med mera och gärna med kommunikationsstöd på olika sätt.

Arrangörer:

        

DART är ett kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning och tillhör Sahlgrenska universitetssjukhuset. De arbetar med alternativ och kompletterande kommunikation (AKK), kommunikativa rättigheter och tillgänglighet för barn och ungdomar. De erbjuder utredning och utprovning på specialistnivå, information, handledning, utbildning, forskning och utveckling.
www.dart-gbg.org

ELDORADO är ett centrum för aktivitet, kunskap och kultur för personer med grav intellektuell funktionsnedsättning, deras anhöriga och personal. Du kan besöka deras upplevelserum, umgås i deras kafé och delta i kultur- och fritidsaktiviteter. Som anhörig eller personal kan du ta del av deras utbildningar, få handledning eller komma på studiebesök. Eldorado är en del av Göteborgs stad och tillhör Förvaltningen för Funktionsstöd.
www.goteborg.se/eldorado

Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att barn, unga och vuxna oavsett funktionsförmåga ska få förutsättningar att nå målen för sin utbildning. Det gör dem genom specialpedagogiskt stöd, undervisning i specialskolor, tillgängliga läromedel och statsbidrag.
www.spsm.se

Kommunikationskarnevalen 2021

Ett helt digitalt event - välkommen till Studio Karneval 14-15 april!