Utveckling och lärande i horisontella relationer

  • torsdag / 28 mars / 2019
  • 11:00-12:00
  • Lokal G4

Beskrivning

Föredraget tar avstamp i olika sätt att beskriva och förstå de relationer som elever med funktionsnedsättningar är involverade i institutionella miljöer som förskola och skola/fritidshem. Elevers relationer är av betydelse för hur de kan bli delaktiga och utöva inflytande över sitt eget lärande. Som utgångspunkt används två begrepp, vertikala och horisontella relationer.

Medverkande
Daniel Östlund lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik Högskolan Kristianstad

Kommunikationskarnevalen 2019

Här hittar du information om konferensen Läs mer