Stunden med hunden – hunden som samtalspartner och möjliggörare

  • torsdag / 28 mars / 2019
  • 13:30-14:15
  • Lokal R13

Beskrivning

Intresset för sociala tjänstehundar har blivit allt större, vilket märks inte minst i media. Forskningsfältet människa-djurinteraktion är relativt nytt. Under presentationen berättar vi om den evidens som finns, framförallt för att använda hunden i skolan. Vi presenterar sedan vår egen studie där vi observerade och intervjuade lärare/hundförare och specialpedagoger i Västsverige – och om hur detta lett till nytt arbete på vår egen skola. Marie och Christina arbetar på det individuella programmet på gymnasiesärskolan.

Medverkande
Christina Olsson speciallärare Kunskapsförbundet Väst
Marie Palm speciallärare och förstelärare Kunskapsförbundet Väst

Kommunikationskarnevalen 2019

Här hittar du information om konferensen Läs mer