Lågaffektivt bemötande fortsättning

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 10:45-11:45
  • Lokal G4

Beskrivning

Bo Hejlskov fortsätter föreläsa om lågaffektivt bemötande som är en metod för hantering av problemskapande beteende på etisk grund. Metoderna tar utgångspunkt i hur vi förstår beteende, och vad det innebär för hur vi förhåller oss till personen med beteendet. Genom ett etiskt förhållningssätt kring autonomi och delaktighet får vi även en effektiv metod.

Medverkande
Bo Hejlskov psykolog, föreläsare och författare Elvén AB

Kommunikationskarnevalen 2019

Här hittar du information om konferensen Läs mer