Kommunikation vid stroke och demens - samtalspartnerns roll

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 16:00-16:45
  • Lokal R11

Beskrivning

I samtal med andra människor kan vi visa vem vi är och samtalet är också en viktig arena för personcentrerad vård. Forskning har visat att vi kan lära oss att använda nya stödjande strategier när inlärda mönster inte fungerar i kommunikationen. Här tittar vi närmare på hur samtal kan underlättas för människor som lever med kommunikationssvårigheter efter stroke eller vid demenssjukdom.

Medverkande
Charlotta Saldert logoped och professor Göteborgs universitet

Kommunikationskarnevalen 2019

Här hittar du information om konferensen Läs mer