Kommunikation och samspel med hjälp av ögonstyrd dator

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 15:00-15:45
  • Lokal G4

Beskrivning

Presentationen kommer att handla om hur samspelspartnern kan göra för att underlätta kommunikation med hjälp av ögonstyrd dator. Aktivitet, responsiv kommunikationsstil, pekprat och utforskande är fyra viktiga strategier. Vi kommer också att visa ett informationsmaterial och färdigt programvaruinnehåll att ladda hem för personer som använder ögonstyrd dator. Helena Wandin är doktorand vid Uppsala universitet och logoped på Nationellt Center för Rett syndrom & närliggande diagnoser och Eva Holmqvist arbetar som specialistarbetsterapeut på Dart, Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Medverkande
Eva Holmqvist specialistarbetsterapeut Dart Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Helena Wandin doktorand på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet

Kommunikationskarnevalen 2019

Här hittar du information om konferensen Läs mer