Från 0-100 på 1 år: Att få familj och personal att acceptera och använda AKK i vardagen

  • torsdag / 28 mars / 2019
  • 13:30-14:15
  • Lokal R14

Beskrivning

I Egypten göms ofta barn med funktionsnedsättning. Svenska alliansmissionen har i 25 år givit stöd till Fairhavens skola i Alexandria. De såg att AKK var en viktig bit som saknades. Under seminariet berättar Lena, Margareta och personal från Dart om projektet där kunskap nu sprids till föräldrar och personal i hela Alexandria. Logopeder och pedagoger från Fairhaven berättar om sina erfarenheter och visar film.

Medverkande
Lena Backstig Svenska Alliansmissionen
Föreläsare från Egypten pedagoger och logopeder Fairhaven school, Alexandria

Kommunikationskarnevalen 2019

Här hittar du information om konferensen Läs mer