Formativ bedömning i gymnasiesärskolan med stöd av AKK

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 15:00-15:45
  • Lokal R11

Beskrivning

Formativ bedömning i gymnasiesärskolan med stöd av AKK är ett projekt som drivits med stöd från SPSM. Projektet syftade till att öka elevernas delaktighet i sitt eget lärande oavsett utvecklingsnivå. Det centrala innehållet i ämnesområdesplanerna gjordes mer konkret med hjälp av bildstöd och filmade exempel. Pedagogerna arbetade sedan på ett strukturerat sätt för att eleverna skulle få ökad förståelse för sitt eget lärande. Projektets första del handlade om att förse eleverna med en digital anpassning där deras lärande dokumenterades i bild. En färgmarkering tydliggjorde målen och eleverna gjordes delaktiga i den formativa bedömningen på olika sätt. Vi kommer att visa det material som tagits fram i projektet och ge konkreta exempel på hur elever och pedagoger arbetat.

Medverkande
Erika Nilsson klasslärare Kavelbrogymnasiet, Skövde
Marie Sirén speciallärare Kavelbrogymnasiet, Skövde
Ninni Sirén Blomgren specialpedagog Kavelbrogymnasiet, Skövde

Kommunikationskarnevalen 2019

Här hittar du information om konferensen Läs mer