Ett gott samspel

  • torsdag / 28 mars / 2019
  • 13:30-14:15
  • Lokal R4

Beskrivning

Samspel med andra är helt grundläggande för oss människor. Men vad gör vi när det inte fungerar och vi inte får kontakt? I arbetsmaterialet ingår filmen ”Ett gott samspel” och en samspelsguide. I guiden ställer du frågor till dig själv om dina samspelsstrategier. Hur kan vi använda samspelsguiden i det vardagliga arbetet? På seminariet arbetar vi med guiden och vi ger praktiska exempel från vår verksamhet.

Medverkande
Linn Johnels musikterapeut och pedagog Eldorado
Carina Rådenmark kommunikationshandledare Eldorado

Kommunikationskarnevalen 2019

Här hittar du information om konferensen Läs mer