Ett gott liv – för alla?

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 16:00-16:45
  • Lokal R4

Beskrivning

När ett barn föds med stora kommunikationsutmaningar hamnar familjen i en omvälvande och ny livssituation. Ett tidigt stöd kring samspel och kommunikation – liksom ett helhetsperspektiv på barnet och familjen – är viktiga faktorer som kan bidra till att stimulera delaktighet och skapa ett gott liv för hela familjen. Både Anna och Lotta är föräldrar åt barn med flerfunktionsnedsättningar.

Medverkande
Lotta Frecon pedagog och projektledare
Anna Pella journalist och författare

Kommunikationskarnevalen 2019

Här hittar du information om konferensen Läs mer