Tillgänglighetsmodellen i praktiken – en konkret föreläsning om kommunikationsstöd i skolan

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 16:00-16:45
  • Lokal G4

Beskrivning

"Du får inte hälla ut alla pennorna på golvet!" eller "Jag ser att det blir svårt för dig nu, jag hjälper dig att hitta ett bättre sätt!" – Vad jag som samtalspartner kommunicerar och vilket synsätt jag antar kan bli avgörande för hur eleven klarar sig i skolmiljön. Hur kan vi tydliggöra skolmiljön så att varje elev känner sig delaktig – att skolan blir begriplig, meningsfull och hanterbar? Hur kan jag som pedagog aktivt arbeta med relationer och kommunikation i den sociala lärmiljön, för att möjliggöra framgång i det övriga lärandet i skolan? Under föreläsningen kommer du att få konkreta tips på hur du kan tillgänglighetsanpassa olika lärmiljöer med hjälp av bildstöd och olika kommunikationsstrategier. Ebba Almsenius arbetar på en kommunövergripande enhet i Härryda kommun, som har till uppdrag att stötta skolornas egna resurser genom utbildning och handledning. Ebba driver instagramkontot kommunikativ_tillgänglighet och aktuell som expert i UR´s TV-serie Superungar.

Medverkande
Ebba Almsenius logoped och utvecklings- och stödenheten Härryda kommun

Kommunikationskarnevalen 2019

Här hittar du information om konferensen Läs mer