Att skapa en tecknande miljö för alla med stöd av teckenkonsulter

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 15:00-15:45
  • Lokal R4

Beskrivning

I Skara kommun har all personal inom avdelningen för funktionshinder fått kunskaper om tecken som stöd i projektet Teckenkonsulter. På seminariet beskrivs projektet från start till nuläge, tillvägagångssätt för att lära ut tecken som stöd och vilka inlärningsstrategier som använts. Du får exempel på hur det ser ut när kommunikationen fungerar både från brukarens och personalens perspektiv. Teckenkonsulternas arbete har skapat stort engagemang i hela verksamheten och kommunikationen har säkerställts.

Medverkande
Mia Gustafsson teckenkonsult
Karin Johansson teckenkonsult Skara kommun
Ulrika Johansson teckenkonsult
Peter Nyqvist teckenkonsult

Kommunikationskarnevalen 2019

Här hittar du information om konferensen Läs mer