AKK i en flerspråkig förskolegrupp för att stödja barns delaktighet och tal- och språkutveckling

  • onsdag / 27 mars / 2019
  • 15:00-15:45
  • Lokal R12

Beskrivning

Vi ger er konkreta tips och inbjuder till diskussion kring hur flerspråkiga barns tal- och språkutveckling kan stödjas med hjälp av AKK i en förskolegrupp. Vi presenterar en modell samt ett övningsmaterial som vi utvecklat med vår samarbetsförskola, som använder rikligt med AKK i sin vardag. Modellen baserar sig på AKK och möjliggör att även de barn med bristfälliga färdigheter i svenska eller språkliga svårigheter kan delta i förskolans gruppverksamhet. Vi berättar vilka AKK-metoder vår samarbetsförskola använt, hur de stöttat flerspråkiga barns tal- och språkutveckling och vilka metoder (bildkort, pekkartor och kommunikationspärmar) de upplevt fungerar i sin vardag.

Medverkande
Filippa Andersson legitimerad logoped och filosofie magister Kipinäcenter
Paulina Lönnroth legitimerad logoped och filosofie magister Kipinäcenter

Kommunikationskarnevalen 2019

Här hittar du information om konferensen Läs mer