Kontakta oss

Välkommen att kontakta oss om du har frågor eller funderingar kring Kommunikationskarnevalen

Maria_150x200
Maria Sterner, affärsansvarig
E-post: maria.sterner@svenskamassan.se
Tel: 031-708 82 35

Maria Krafft Helgesson, Pedagog
Sahlgrenska universitetssjukhuset
DART – Västra Sveriges kommunikations- och dataresurscenter för personer med funktionsnedsättning
maria.krafft.helgesson@gmail.com
Tel: 0705-160258