Konferensprogram för Kommunikationskarnevalen

Tema för 2019 är Delaktighet: samtalspartnern som möjliggörare. Programmet uppdateras löpande.

  • Alla dagar
  • onsdag 27 mar
  • torsdag 28 mar
Köp biljett
Köp biljett
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade.

08:15

Registrering med kaffe och smörgås

Scen: G4 Foajé
09:00

Arrangörerna hälsar välkomna med kulturellt inslag

Scen: G4
09:30

Lågaffektivt bemötande

Bo Hejlskov, psykolog, föreläsare och författare Elvén AB Scen: G4
10:15

Förfriskningar och besök i utställningen

Scen: G4 Foajé
10:45

Lågaffektivt bemötande fortsättning

Bo Hejlskov, psykolog, föreläsare och författare Elvén AB Scen: G4
11:45

Presentation av utställare

Scen: G4
12:00

Lunch och besök i utställningen

Scen: G4 Foajé
13:30

Cohesive Language Development in AAC: Are We There Yet?

Cathy Binger, Associate professor, speech-language pathology Scen: G4
14:30

Förfriskningar och förflyttning till parallella seminarier

Scen: G4 Foajé
15:00

Formativ bedömning i gymnasiesärskolan med stöd av AKK

Erika Nilsson, klasslärare Kavelbrogymnasiet, Skövde, Marie Sirén, speciallärare Kavelbrogymnasiet, Skövde, Ninni Sirén Blomgren, specialpedagog Kavelbrogymnasiet, Skövde Scen: R11

Kommunikation och samspel med hjälp av ögonstyrd dator

Eva Holmqvist, specialistarbetsterapeut Dart Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Helena Wandin, doktorand på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet Scen: G4

Vi ger vårt barn mer tid i kommunikationen och vi har fått motivation att kämpa på!

Anna Rensfeldt Flink, logoped Västra Götalandsregionen Scen: R2

Nya verktyg och hjälpmedel - hur vi kan främja lärandet och användningen

Lisbeth Nilsson, doktor i arbetsterapi Scen: R14

AKK i en flerspråkig förskolegrupp för att stödja barns delaktighet och tal- och språkutveckling

Filippa Andersson, legitimerad logoped och filosofie magister Kipinäcenter, Paulina Lönnroth, legitimerad logoped och filosofie magister Kipinäcenter Scen: R12

Att skapa en tecknande miljö för alla med stöd av teckenkonsulter

Karin Johansson, teckenkonsult Skara kommun, Mia Gustafsson, teckenkonsult, Peter Nyqvist, teckenkonsult, Ulrika Johansson, teckenkonsult Scen: R4
16:00

Varje barns rätt till kommunikation

Monica A Rydman, hörsel/specialpedagog och projektledare Alingsås kommun, Pernilla Erlandsson, förskollärare och TAKK-kommunikatör Scen: R2

"Helt plötsligt började vi märka skillnad hemma också” Föräldrars erfarenheter av KOMiTID –tidig kommunikationsintervention

Anna Fäldt, logoped vid Barnhälsovården och doktorand Uppsala universitet Scen: R12

Kommunikation vid stroke och demens - samtalspartnerns roll

Charlotta Saldert, logoped och professor Göteborgs universitet Scen: R11

Ett samtal med Andreas

Andreas Larsson Scen: R14

Ett gott liv – för alla?

Anna Pella, journalist och författare, Lotta Frecon, pedagog och projektledare Scen: R4

Tillgänglighetsmodellen i praktiken – en konkret föreläsning om kommunikationsstöd i skolan

Ebba Almsenius, logoped och utvecklings- och stödenheten Härryda kommun Scen: G4
17:15

Festligt After Karnevalmingel med konferenshusbandet Sign Up

Scen: D-hallen