Konferensprogram 2019

Konferensprogram för 2021 släpps inom kort.

  • Alla dagar
  • onsdag 27 mar
  • torsdag 28 mar
Köp biljett
Köp biljett
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade.

08:15
Registrering med kaffe och smörgås
Lokal: G4 Foajé
09:00
Arrangörerna hälsar välkomna med kulturellt inslag
Lokal: G4
09:30
Lågaffektivt bemötande
Bo Hejlskov, psykolog, föreläsare och författare Elvén AB Lokal: G4
10:15
Förfriskningar och besök i utställningen
Lokal: G4 Foajé
10:45
Lågaffektivt bemötande fortsättning
Bo Hejlskov, psykolog, föreläsare och författare Elvén AB Lokal: G4
11:45
Presentation av utställare
Lokal: G4
12:00
Lunch och besök i utställningen
Lokal: G4 Foajé
13:30
Cohesive Language Development in AAC: Are We There Yet?
Cathy Binger, Associate professor, speech-language pathology Lokal: G4
14:30
Förfriskningar och förflyttning till parallella seminarier
Lokal: G4 Foajé
15:00
Formativ bedömning i gymnasiesärskolan med stöd av AKK
Erika Nilsson, klasslärare Kavelbrogymnasiet, Skövde, Marie Sirén, speciallärare Kavelbrogymnasiet, Skövde, Ninni Sirén Blomgren, specialpedagog Kavelbrogymnasiet, Skövde Lokal: R11
Kommunikation och samspel med hjälp av ögonstyrd dator
Eva Holmqvist, specialistarbetsterapeut Dart Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Helena Wandin, doktorand på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet Lokal: G4
Vi ger vårt barn mer tid i kommunikationen och vi har fått motivation att kämpa på!
Anna Rensfeldt Flink, logoped Västra Götalandsregionen Lokal: R2
Nya verktyg och hjälpmedel - hur vi kan främja lärandet och användningen
Lisbeth Nilsson, doktor i arbetsterapi Lokal: R14
AKK i en flerspråkig förskolegrupp för att stödja barns delaktighet och tal- och språkutveckling
Filippa Andersson, legitimerad logoped och filosofie magister Kipinäcenter, Paulina Lönnroth, legitimerad logoped och filosofie magister Kipinäcenter Lokal: R12
Att skapa en tecknande miljö för alla med stöd av teckenkonsulter
Karin Johansson, teckenkonsult Skara kommun, Mia Gustafsson, teckenkonsult, Peter Nyqvist, teckenkonsult, Ulrika Johansson, teckenkonsult Lokal: R4
16:00
Varje barns rätt till kommunikation
Monica A Rydman, hörsel/specialpedagog och projektledare Alingsås kommun, Pernilla Erlandsson, förskollärare och TAKK-kommunikatör Lokal: R2
"Helt plötsligt började vi märka skillnad hemma också” Föräldrars erfarenheter av KOMiTID –tidig kommunikationsintervention
Anna Fäldt, logoped vid Barnhälsovården och doktorand Uppsala universitet Lokal: R12
Kommunikation vid stroke och demens - samtalspartnerns roll
Charlotta Saldert, logoped och professor Göteborgs universitet Lokal: R11
Ett samtal med Andreas
Andreas Larsson Lokal: R14
Ett gott liv – för alla?
Anna Pella, journalist och författare, Lotta Frecon, pedagog och projektledare Lokal: R4
Tillgänglighetsmodellen i praktiken – en konkret föreläsning om kommunikationsstöd i skolan
Ebba Almsenius, logoped och utvecklings- och stödenheten Härryda kommun Lokal: G4
17:15
Festligt After Karnevalmingel med konferenshusbandet Sign Up
Lokal: D-hallen