Konferensprogram 2019

Konferensprogram för 2021 släpps inom kort.

  • Alla dagar
  • onsdag 27 mar
  • torsdag 28 mar
Köp biljett
Köp biljett
  • Filtrera på Scen

Inga programpunkter matchade.

onsdag
Registrering med kaffe och smörgås
Lokal: G4 Foajé
Arrangörerna hälsar välkomna med kulturellt inslag
Lokal: G4
Lågaffektivt bemötande
Bo Hejlskov, psykolog, föreläsare och författare Elvén AB Lokal: G4
Förfriskningar och besök i utställningen
Lokal: G4 Foajé
Lågaffektivt bemötande fortsättning
Bo Hejlskov, psykolog, föreläsare och författare Elvén AB Lokal: G4
Presentation av utställare
Lokal: G4
Lunch och besök i utställningen
Lokal: G4 Foajé
Cohesive Language Development in AAC: Are We There Yet?
Cathy Binger, Associate professor, speech-language pathology Lokal: G4
Förfriskningar och förflyttning till parallella seminarier
Lokal: G4 Foajé
Formativ bedömning i gymnasiesärskolan med stöd av AKK
Erika Nilsson, klasslärare Kavelbrogymnasiet, Skövde, Marie Sirén, speciallärare Kavelbrogymnasiet, Skövde, Ninni Sirén Blomgren, specialpedagog Kavelbrogymnasiet, Skövde Lokal: R11
Kommunikation och samspel med hjälp av ögonstyrd dator
Eva Holmqvist, specialistarbetsterapeut Dart Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Helena Wandin, doktorand på institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap Uppsala universitet Lokal: G4
Vi ger vårt barn mer tid i kommunikationen och vi har fått motivation att kämpa på!
Anna Rensfeldt Flink, logoped Västra Götalandsregionen Lokal: R2
Nya verktyg och hjälpmedel - hur vi kan främja lärandet och användningen
Lisbeth Nilsson, doktor i arbetsterapi Lokal: R14
AKK i en flerspråkig förskolegrupp för att stödja barns delaktighet och tal- och språkutveckling
Filippa Andersson, legitimerad logoped och filosofie magister Kipinäcenter, Paulina Lönnroth, legitimerad logoped och filosofie magister Kipinäcenter Lokal: R12
Att skapa en tecknande miljö för alla med stöd av teckenkonsulter
Karin Johansson, teckenkonsult Skara kommun, Mia Gustafsson, teckenkonsult, Peter Nyqvist, teckenkonsult, Ulrika Johansson, teckenkonsult Lokal: R4
Varje barns rätt till kommunikation
Monica A Rydman, hörsel/specialpedagog och projektledare Alingsås kommun, Pernilla Erlandsson, förskollärare och TAKK-kommunikatör Lokal: R2
"Helt plötsligt började vi märka skillnad hemma också” Föräldrars erfarenheter av KOMiTID –tidig kommunikationsintervention
Anna Fäldt, logoped vid Barnhälsovården och doktorand Uppsala universitet Lokal: R12
Kommunikation vid stroke och demens - samtalspartnerns roll
Charlotta Saldert, logoped och professor Göteborgs universitet Lokal: R11
Ett samtal med Andreas
Andreas Larsson Lokal: R14
Ett gott liv – för alla?
Anna Pella, journalist och författare, Lotta Frecon, pedagog och projektledare Lokal: R4
Tillgänglighetsmodellen i praktiken – en konkret föreläsning om kommunikationsstöd i skolan
Ebba Almsenius, logoped och utvecklings- och stödenheten Härryda kommun Lokal: G4
Festligt After Karnevalmingel med konferenshusbandet Sign Up
Lokal: D-hallen
torsdag
Communication Partner Instruction in AAC: What Works?
Cathy Binger, Associate professor, speech-language pathology Lokal: G4
Förfriskningar och besök i utställningen
Lokal: G4 Foajé
Utveckling och lärande i horisontella relationer
Daniel Östlund, lektor i pedagogik med inriktning specialpedagogik Högskolan Kristianstad Lokal: G4
Lunch och besök i utställningen
Lokal: G4 Foajé
Kommunikationskompisar – med pekprat på papper och paddor och KomPismodellen som stöd för att skapa en tillgänglig särskola.
Gunilla Thunberg, logoped och docent DART, Kommunikationscenter, Helena Molker Lovén, pedagog DART, Kommunikationscenter Lokal: R2
Ett gott samspel
Carina Rådenmark, kommunikationshandledare Eldorado, Linn Johnels, musikterapeut och pedagog Eldorado Lokal: R4
Dynamic instruction in AAC: A Brief Tutorial
Cathy Binger, Associate professor, speech-language pathology Lokal: G4
Från 0-100 på 1 år: Att få familj och personal att acceptera och använda AKK i vardagen
Föreläsare från Egypten, pedagoger och logopeder Fairhaven school, Alexandria, Lena Backstig, Svenska Alliansmissionen, Margareta Jonsson Lokal: R14
Stunden med hunden – hunden som samtalspartner och möjliggörare
Christina Olsson, speciallärare Kunskapsförbundet Väst, Marie Palm, speciallärare och förstelärare Kunskapsförbundet Väst Lokal: R13
Vad är TaSSeLs?
Gunnel Ivarsson, arbetsterapeut DART, Kommunikationscenter, Maria Olsson, logoped och handledare i aktivitet och kommunikation Eldorado Lokal: R12
Förfriskningar och sista chansen att besöka utställarna
Lokal: G4 Foajé
När du ler stannar tiden
Anna Pella, journalist och författare Lokal: G4
Avslutande ord av arrangörerna
Lokal: G4