Medverka som utställare/partner

Ta chansen att visa dina produkter och tjänster för personal inom skola, vård och omsorg samt övriga som är intresserade av alternativ kommunikation, så som arbetsterapeuter, fysioterapeuter och professionella vårdgivare.

Kontakta oss för att få reda på vilka exponeringsmöjligheter som finns i samband med Kommunikationskarnevalen.