Hushållningssällskapet Västra: MatGlad-familjen

MatGlad-familjen består av en rad olika appar och koncept för att göra vardagen enklare och öka livskvaliteten för personer med kognitiva funktionsvariationer!

Med MatGlad-familjen vill vi:

 • Ge inspiration för bra mat och måltider
 • Öka självständighet och låta alla lyckas i köket
 • Stimulera till gemenskap och rörelseglädje
 • Öka utevistelsen och göra promenader extra stimulerande
 • Ge tips och idéer för matlagning med smarta recept
 • Ge kunskap om hälsa, livsmedelsval och livsmedelshygien

 

Det som började med receptappen MatGlad har nu utvecklats till en hel familj med sju olika delar som består av:

 1. MatGlad – receptappen på lätt svenska
 2. MatGlad-helt-enkelt – receptappen med film och tal
 3. TAKK-för-maten – receptappen med film, tal och TAKK (tecken som alternativt kompletterande kommunikation)
 4. MatGlad E-skola
 5. Välkommen-på-middag, middagsträffar som i TV-programmet ”Halvåtta-hos-mig”
 6. Kokboken MatGlad som bygger på appen med samma namn
 7. GoGlad – spelappen som motiverar till rörelse genom ett roligt spel

MatGlad och MatGlad-helt-enkelt
Apparna MatGlad och MatGlad-helt-enkelt guidar genom matlagningen från början till den färdiga måltiden.  Allting tillagas i kronologisk ordning steg-för-steg så att både huvudrätt och tillbehör blir klara samtidigt. Målet är att alla, oavsett förkunskaper, ska kunna följa ett recept på egen hand och lyckas

TAKK-för-maten
TAKK-för-maten är en innovativ kokboksapplikation som ingjuter mod hos alla som behöver behovsanpassade verktyg för att få till en hemlagad måltid. TAKK-för-maten använder bilder, filmsekvenser, text, tal och tecken för att visa hur man lagar mat. Människor kan av olika anledningar behöva hjälp i sin kommunikation. Då är det viktigt att hitta stödjande sätt att kommunicera. TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – är ett sådant sätt. Den digitala kokboken underlättar vardagen och gör matlagningen tydlig, rolig och inspirerande!

MatGlad e-skola, är ett utbildningsmaterial om mat och måltider speciellt producerat för personal som arbetar inom funktionshinderverksamheten, men kan vara ett stöd i andra verksamheter. MatGlad e-skola består av två material; ett som beskriver hur appen fungerar och används i praktiken och ett faktamaterial om mat och hälsa. Läs mer på www.matglad.nu

Välkommen-på-middag, innebär måltidsglädje och social samvaro för personer som behöver lite extra stöd i vardagen. I Välkommen-på-middag träffas deltagarna hemma hos varandra och bjuder på middag var sin gång. Hela idén och målet är att träffa nya vänner och ha roligt tillsammans. Läs mer på www.valkommenpamiddag.nu

Kokboken MatGlad, som passar både barn, ungdomar och vuxna, allt från nybörjare till lite mer vana matlagare. De härliga matbilderna lockar till matlagning och de stegvisa nvisningarna gör det enkelt! Recepten i kokboken MatGlad presenteras precis som i appen på ett sammanfattande och överskådligt sätt. Genom sitt pedagogiska upplägg och sin design gör Kokboken MatGlad det lätt för alla att laga mat och lyckas i köket.

GoGlad, spelet som motiverar till rörelse genom gamification. GoGlad är ett digitalt spel med syfte att göra livet rörligare och roligare och som i första hand riktar sig till ungdomar och vuxna med intellektuella funktionsvariationer. GoGlad-spelaren samlar och sår virtuella frön på en valfri verklig plats. Den virtuella plantan sköts och skördas sedan på samma fysiska plats där den såtts. För att komma vidare i spelet krävs att spelaren går ett visst antal steg. Spelet GoGlad är under utveckling och beräknas att vara klart 2021. Läs mer på www.goglad.nu