Abilia: Nu kan du fjärrkommunicera med din Elektroniska PODD!

I samband med kommunikationskarnevalen lanserade Abilia en ny möjlighet för användare av Elektronisk PODD. Nu går det även att kommunicera med omvärlden genom exempelvis epost, telefon, sms, sociala medier. Låter det spännande? Abilia erbjuder digitala visningar i den nya programvaran Nova 2 där du kan lära dig mer.

PODD är en metod och ett verktyg som innehåller strategier som ger personer möjlighet att delta aktivt i samspel och samtal, oavsett vilken miljö de befinner sig i. PODD är uppbyggt utifrån kommunikativa och pragmatiska funktioner, det vill säga utifrån hur språk används. PODD har en struktur som följer personers språkliga och kommunikativa utveckling och som även stimulerar att utveckla en mer avancerad kommunikation. PODD följer personens hela kommunikativa och språkliga utveckling, från ung ålder och tidig språknivå och upp till ett komplett, flexibelt och funktionellt språk.

Abilias PODD-utbud har nu kompletterats så den även kan kopplas upp mot internet. Det innebär att du som användare nu kan kommunicera via den Elektroniska PODD:en med epost, telefon, sms, sociala medier och mycket annat. Innehållet kan på ett enkelt sätt anpassas utifrån användarens förutsättningar och ställas in att vara mycket enkel med några få tillgängliga funktioner eller ha tillgång till många detaljer.

Vill du veta mer om hur vår nya lösning ser ut? Kontakta oss eller anmäl dig till något av våra webinar (klicka på respektive datum):

Introduktion till den nya versionen av elektronisk PODD med programvaran Nova 2

 

Abilias kommunikationshjälpmedel är förskrivningsbara i stora delar av landet och finns inom områdena röst, text-till-tal och symbolkommunikation.

Abilia är ett ledande ISO-certifierat hjälpmedelsföretag med över 40 års erfarenhet. Genom ett nära samarbete med personer med särskilda behov utvecklar vi hjälpmedel av hög kvalitet som ger människor ett rikare och bättre liv. Med våra hjälpmedel kan människor skapa struktur i sin vardag, kommunicera med människor, styra sin hemmiljö eller kalla på hjälp.  Vi på Abilia brinner för att människor ska få rätt hjälpmedel i rätt tid – för det kan göra verklig skillnad.

Följ oss gärna på Facebook och Linkedin – så vi får möjlighet att inspirera flera.