Tobii Dynavox: Kommunikationsresan: den delaktiga AKK-användaren

Vi vill att AKK-användare ska vara delaktiga i så hög utsträckning som möjligt. Vi vill erbjuda mycket språk och möjlighet att bli en effektiv kommunikatör. För att skapa bästa möjliga förutsättningar behöver vi erbjuda flera olika verktyg.

Basord är ord med hög frekvens som kan användas oberoende av kontext. Exempel på basord : vill, inte, mer och jag. Tillsammans med perifera ord (mindre frekventa och beroende av kontext, t.ex: blad, knapp, zebra) sätter vi ihop meddelanden ord för ord. Ord för ord-produktion behövs i situationer som ställer krav på precision och när vi vill prata om nya saker. Exempel: ”Jag + vill + gå + till + badmintonhallen.”

Färdiga fraser däremot är vanligtvis fullständiga meningar. I Snap Core First finns fraser relaterade till en specifik situation under Ämnen, och högfrekventa fraser som kan användas oberoende av kontext finns under Snabbord. När vi vill prioritera effektivitet och hastighet i samtal är dessa fraser att föredra över ord för ord-produktion. Exempel: ”Hur är det?” ”Det är bra”.

Vissa tror att det är bättre att använda basord och perifera ord för att sätta ihop meningar än att använda fraser. De kanske tror att verbala kommunikatörer sätter ihop alla meningar ord för ord, men den föreställningen är falsk. Som verbala kommunikatörer skulle vi kunna sätta ihop en unik mening varje gång vi pratar, men det gör vi inte (Sidtis, 2012). Att prata är inte som att skriva ett papper; vi försöker inte göra ordförrådet och formen av varje mening unik. När vi pratar försöker vi i själva verket minimera de ansträngningar vi lägger på att kommunicera ett budskap samtidigt som vi ser till att vår kommunikationspartner förstår det (Clark, 1996). Det finns stunder då vi bör välja våra ord med precision och andra då det är viktigare att kommunicera effektivt (McCoy et al, 2007). Så, om verbala kommunikatörer använder en mix av ord-för-ord-produktion och färdiga fraser, varför skulle AKK-användare inte erbjudas samma möjlighet?

Tobii Dynavox skapar kommunikationslösningar som ger personer med funktionsnedsättningar en röst. Vi erbjuder också kostnadsfria utbildningar. I vårt robusta kommunikationsprogram Snap Core First kan AKK-användaren växla mellan ord för ord-produktion och användning av färdiga fraser. På så sätt möjliggörs både precision och effektivitet vilket bidrar till delaktighet.

Referenser
Clark, Herbert H. (1996) Using language. Cambridge: Cambridge University Press.
McCoy, K., Bedrosian, J., Hoag, L., & Johnson, D. (2007). Brevity and speed of message delivery trade-offs in augmentative and alternative communication. Augmentative and Alternative Communication, 23, 76-88.
Sidtis, D.V. (2012). Two-track mind: Formulaic and novel language support a dual-process model. In M. Faust (Ed.), The handbook of neuropsychology of language. (342-367). West Malden, MA: Wiley-Blackwell.

Läs artikeln som digital PDF här