Abilia: Rätt hjälpmedel i rätt tid kan göra verklig skillnad

Genom ett nära samarbete med personer med särskilda behov utvecklar Abilia hjälpmedel av hög kvalitet som ger människor ett rikare och bättre liv. Med våra hjälpmedel kan människor skapa struktur i sin vardag, kommunicera med människor i sin närhet, styra sin hemmiljö eller kalla på hjälp. Rätt hjälpmedel i rätt tid kan göra verklig skillnad för individen. Men även för dennes anhöriga, för verksamheter och för samhället.

Alla människor har rätt att förstå andra och att uttrycka sig och Abilia stödjer kommunikation mellan människor med olika typer av lösningar. Genom våra dedikerade kommunikationshjälpmedel kan språklig utveckling ske och vi har verktyg och kunskap för att kommunikationen ska kunna utvecklas och främjas utifrån användarens egna förutsättningar. Med både låg- och högteknologisk format för Alternativ Kompletterande Kommunikation (AKK) kan individer dra nytta av respektive fördelar beroende på situation. Inom kort finns möjlighet att kommunicera via sms, samtal, mejl och Facebook med hjälp av symboler.

Men kommunikation innebär även möjligheten att förstå, ge och ta emot information eller att styra sin omgivning på egen hand. Med exempelvis bildstöd i Abilias olika kalendrar och Abilias olika sändare och mottagare får användaren ytterligare hjälpmedel att förbättra sin förmåga att kommunicera med omvärlden.

Abilias dedikerade kommunikationshjälpmedel är förskrivningsbara och finns inom områdena röst, text-till-tal och symbolkommunikation. Våra erfarna och engagerade rådgivare hjälper gärna till för att hitta bästa möjliga lösning för den enskilde individen.

Se gärna våra webinar om hur individer ges möjligheter att kommunicera med Abilias hjälpmedel.

Med över 40 års erfarenhet och stöd av forskningsresultat vet vi att våra hjälpmedel gör skillnad. Abilia bidrar till ett hållbart samhälle och arbetar mot FN:s globala hållbarhetsmål genom att ge personer med särskilda behov förbättrade hälsovillkor, ökad delaktighet på arbetsmarknaden, bättre inlärningsmöjligheter i skolan och självständigt boende hemma.

Abilia har kontor i Sverige, Norge och Storbritannien samt exporterar till ytterligare 20 länder. Abilia omsätter idag drygt 200 MSEK, ägs av MedCap och är kvalitetscertifierade enligt den internationella standarden för medicintekniska företag, ISO 13485.

Läs mer på www.abilia.se