Tobii Dynavox: Kommunikationsresan: den begynnande kommunikatören

När börjar vi med AKK?
Måste ett barn ha en viss kronologisk ålder, ha tillägnat sig en viss uppsättning färdigheter eller kunna kommunicera självständigt för att kunna börja med AKK? Nej, det finns inga bevis för att barn måste ha en viss kronologisk ålder för att dra nytta av AKK (Romski & Sevcik, 2005). AKK har visat sig påverka barns språk, kognition och läs- och skrivförmågor positivt. Med AKK ökar även barns delaktighet i utvecklingsmässigt viktiga områden som lek, socialt samspel och lärande (Branson & Demchack, 2009).

Hur börjar vi med AKK för ett litet barn?
Det är ett beslut baserat på individuella kommunikationsbehov och bör innefatta en mängd olika kommunikationsmetoder såsom gester, pekningar, ljudande, lågteknologisk och högteknologisk AKK. Det är viktigt att komma ihåg att AKK-intervention är ett beslut baserat på kommunikationsbehov och att behov och förmågor kommer att förändras när barnet växer och utvecklas. AKK-strategier och verktyg kan och bör användas för att bidra till språklig och kognitiv utveckling.

Tobii Dynavox skapar kommunikationslösningar som ger personer med funktionsnedsättningar en röst. Vi är världsledande inom ögonstyrning och erbjuder även touchlösningar och flertalet styrsätt. Vi har en vision som bygger på att användare ska kunna börja där de är men också utvecklas och växa med sin AKK. För att stötta på resan har vi ett ekosystem av support där vi både tillhandahåller hårdvara, evidensbaserade och robusta AKK-program samt erbjuder kostnadsfria utbildningar kring våra program och implementering och utveckling av AKK.

För den tidiga kommunikatören har vi programmet Snap Scene som baseras på visuella scener och välkända situationer. När det är dags att ta nästa steg finns en guide till hur du smidigt går över till Snap Core First och hur du anpassar det färdiga vokabuläret för en användare på tidig nivå. Till både Snap Scene och Snap Core First finns den kostnadsfria hjälpappen Pathways som ger stöd kring implementering, färdigt material att skriva ut, videoexempel, mål och förslag till lektionsplaner, samt tips för hur du tar dig vidare.

Referenser
Romski, M., & Sevcik, R. (2005). Augmentative communication and early intervention: Myths and realities. Infants and Young Children, 18(3),174-185.

Branson, D., & Demchak, M. (2009). The use of augmentative and alternative communication methods with infants and
toddlers with disabilities: A research review. Augmentative and Alternative Communication. 25 (4), 274 — 286

Läs artikeln som digital PDF här