Språkbussen: Ny TAKK bok – Fortsatta TAKK kunskaper

Vi har fått möjligheten att prova Språkbussens TAKK material ”Fortsatta TAKK kunskaper” redan då boken utvecklades. Hela materialet upplever vi som väldigt inspirerande både för barn och vuxna. Det är också mycket tydliga bilder.

På vår förskola arbetar vi redan med TAKK och bildstöd och ser detta som en utmärkt möjlighet att utveckla detta arbete. Instruktionerna är tydliga, korta och lätta att följa.

Det är positivt med ett material som har kombinationen av bild, tecken och ordbild i färdiga spelkort, spelplaner och samtalsövningar.


TAKK bok.

Vi har utvecklat användningen av sångkorten. Först valde att introducera sångkorten för barnen genom att teckna och sjunga sångerna tillsammans några gånger. Sedan lade vi ut sångkorten i mitten av samlingen, med bilden upp, och ett barn gick fram och hämtade en bild. De fick tillsammans med oss pedagoger teckna namnet på sången för de andra barnen. Nästa steg var att barnen fick välja ett kort, teckna titeln på sången och de andra barnen berättade vilken sång det var vi skulle sjunga.

Hunden Charlie lärde ut om prepositioner på ett roligt och lekfullt och varierat sätt.

Materialet går ju såklart att koppla till alla de mål i läroplanen som berör språk, men även de mål som berör barns delaktighet och inflytande.

Det här är verkligen ett material som vi kommer att använda oss av även i fortsättningen.

/Helene Ottosson, Leg. Specialpedagog och Leg. Förskollärare, Trelleborg

 

Boken beställs via www.sprakbussen.se eller annika@sprakbussen.se