Snabba frågor till DART

DART är en av arrangörerna av Kommunikationskarnevalen. Vi ställde några korta frågor om årets karneval till Gunilla Thunberg, Leg. logoped, Universitetssjukhusöverlogoped och Docent som jobbar på DART.

Varför är Kommunikationskarnevalen så viktig och uppskattad enligt dig?
Kommunikationskarnevalen är Nordens största mötesplats kring kommunikation och kommunikationsstöd. Med fokus på olika tema – men alltid kommunikation och AKK – ges möjlighet att få ny kunskap från de främsta forskarna och praktikerna inom området – mest från Sverige, men också från andra länder. Möten med andra som är lika engagerade som du i rätten för kommunikation, och även med de som tillhandahåller och säljer olika tjänster och produkter för bättre kommunikation, är också jätteviktiga. Karnevalen är också lite mer än bara en vanlig konferens – vi försöker verkligen att leva som vi lär och kommunicera mångsidigt och har därför i alla år haft många kulturinslag och nästan alltid bjudit upp till dans. Detta vet vi varit mycket uppskattat. Vi tänker klara detta även i år!


Gunilla Thunberg.

Vad ser du fram emot på årets Kommunikationskarneval?
Att anta utmaningen och få till ett gott möte även med digitala kommunikationshjälpmedel – snacka om att vi får testa att leva som vi lär!

Vilka är dina största utmaningar i ditt arbete just nu?
Som för de flesta andra: att klara mig med mindre nära mänsklig kommunikation och kroppskontakt – och att nästan hela tiden använda AKK i form av Teams, Zoom och andra hjälpmedel och att inse att det inte bara är trist – utan också fantastiskt!

Vad hoppas du få tips om eller lära dig mer av under konferensen?
Jag ser fram emot att få fördjupa mina kunskaper om kommunikationsstöd vid flerfunktionsnedsättning. Att lära mig mer om att möta många utmaningar i AKK-arbetet kommer att stärka mig mer på alla områden, tänker jag. Jag ser också fram mot att lyssna till vår huvudtalare Juliet Goldbart från Storbritannien – jag har hört henne några gånger förut och har njutit så av att lyssna till hennes viktiga erfarenheter och forskning – och på hennes lugna och behagliga engelska.