Hushållningssällskapet Västra: TAKK-för-maten – unik app som gör det lätt för alla att laga mat

TAKK-för-maten är en innovativ kokboksapplikation som ingjuter mod hos alla som behöver behovsanpassade verktyg för att få till en hemlagad måltid. TAKK-för-maten använder bilder, filmsekvenser, text, tal och tecken för att visa hur man lagar mat. Människor kan av olika anledningar behöva hjälp i sin kommunikation. Då är det viktigt att hitta stödjande sätt att kommunicera. TAKK – tecken som alternativ och kompletterande kommunikation – är ett sådant sätt. Den digitala kokboken underlättar vardagen och gör matlagningen tydlig, rolig och inspirerande!

Stegvisa instruktioner, där bilder, tal och tecken samverkar i tydliga filmsekvenser, omvandlar svårigheterna till möjligheter. Den goda och egenlagade maten på tallriken skapar såväl självkänsla som matglädje.

Appen är tänkt som ett hjälpmedel främst för hörande personer med kognitiv funktionsvariation, försenad eller avvikande språkförståelse samt personer med tal- eller språkstörningar. Men även andra personer som använder TAKK som kommunikation, till exempel på grund av någon förvärvad skada har stor nytta av det unika verktyget.

Tillsammans med en bred referensgrupp och flera målgrupper testas och utvärderas appen under utvecklingen.

En första prototyp för TAKK-för-maten som är utvecklad av Hushållningssällskapet Västra och finansierad av Vinnova, finns redan att ladda ner för alla plattformar från App store och Playbutiken. Tack vare stöd från Allmänna Arvsfonden kompletteras nu appen med ytterligare 40 filmade recept med TAKK, vilket beräknas vara klart våren 2022.

För mer information kontakta:
Projektledare Eleonor Schütt
eleonor.schutt@hushallningssallskapet.se