Studio Karneval 2021

Kommunikationskarnevalen 2021 blir ett helt digitalt event – välkommen till Studio Karneval den 14-15 april.

Kommunikationskarnevalen är en konferens om funktionsnedsättning och kommunikation som arrangeras vartannat år. Syftet är att vara ett forum och en mötesplats för alla som är intresserade av kommunikativa svårigheter och kommunikationsstöd – Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Tanken är även att presentera forskning och utveckling inom området för kommunikationsstöd genom både teori och praktisk verksamhet.

Kommunikationskarnevalen 2021 arrangeras digitalt – välkommen till Studio Karneval 14-15 april!

Läs mer om Kommunikationskarnevalen Så här blir Leva & Fungera 2021

Bland föreläsarna

Ida Kåhlin
Förbundsordförande och universitetslektor arbetsterapi

Juliet Goldbart
Professor of Developmental Disabilities

Lisa Miskovsky
Musiker och sångskrivare

Jenny Wilder
Docent i specialpedagogik

Sponsor/ställ ut

På Kommunikationskarnevalen möter du beslutsfattare, förskrivare och brukare m.fl.

Varför medverka?

Ta chansen att nå ut direkt till din målgrupp.

En mötesplats

För alla som är intresserade av kommunikativa svårigheter och kommunikationsstöd.

Kulturinslag

Ta del av musik, konst & dikter m.m. med kommunikationsstöd.

Senaste nytt om Kommunikationskarnevalen

Få reda på nyheter genom att prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Inga resultat

Tobii Dynavox: Kommunikationsresan: den delaktiga AKK-användaren

06 april / 2021

Vi vill att AKK-användare ska vara delaktiga i så hög utsträckning som möjligt. Vi vill erbjuda mycket språk och möjlighet att bli en effektiv kommunikatör. För att skapa bästa möjliga förutsättningar behöver vi erbjuda flera olika verktyg. Basord är ord med hög frekvens som kan användas oberoende av kontext. Exempel på basord : vill, inte, mer och jag. Tillsammans med perifera ord (mindre frek...

Läs vidare

Abilia: Rätt hjälpmedel i rätt tid kan göra verklig skillnad

06 april / 2021

Genom ett nära samarbete med personer med särskilda behov utvecklar Abilia hjälpmedel av hög kvalitet som ger människor ett rikare och bättre liv. Med våra hjälpmedel kan människor skapa struktur i sin vardag, kommunicera med människor i sin närhet, styra sin hemmiljö eller kalla på hjälp. Rätt hjälpmedel i rätt tid kan göra verklig skillnad för individen. Men även för dennes anhöriga, för verksam...

Läs vidare

Hushållningssällskapet Västra: GoGlad – spelappen för odling och rörelse lanseras i vår

06 april / 2021

GoGlad är ett digitalt spel i form av en app som gör livet både rörligare och roligare. Hushållningssällskapet Västra har under tre år utvecklat detta unika spel som ska öka motivationen till rörelse genom gamification. GoGlad kombinerar och anpassar det bästa från andra digitala spel och kan liknas vid en korsning mellan spelen Pokemon Go, Farmville och Geocaching. Appen är fullständigt fokuse...

Läs vidare

Språkbussen: Ny TAKK bok – Fortsatta TAKK kunskaper

24 mars / 2021

Vi har fått möjligheten att prova Språkbussens TAKK material ”Fortsatta TAKK kunskaper” redan då boken utvecklades. Hela materialet upplever vi som väldigt inspirerande både för barn och vuxna. Det är också mycket tydliga bilder. På vår förskola arbetar vi redan med TAKK och bildstöd och ser detta som en utmärkt möjlighet att utveckla detta arbete. Instruktionerna är tydliga, korta och lätta at...

Läs vidare

Samarbetspartners