Vi ses på Kommunikationskarnevalen 2021!

Västsvenska Kommunikationskarnevalen 2019 ägde rum i samband med Leva & Fungera – Nordens största mässa för hjälpmedel och tillgänglighet, på Svenska Mässan. Välkommen tillbaka 2021!

Kommunikationskarnevalen är en konferens om funktionsnedsättning och kommunikation som arrangeras varje år. Syftet är att vara ett forum och en mötesplats för alla som är intresserade av kommunikativa svårigheter och kommunikationsstöd – Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Tanken är även att presentera forskning och utveckling inom området för kommunikationsstöd genom både teori och praktisk verksamhet.

Läs mer om Kommunikationskarnevalen Läs mer om Leva & Fungera

Några av talarna på Kommunikationskarnevalen 2019

Forskning och

utveckling

inom kommunikationsstöd

Årets tema

Delaktighet – samtalspartnern som möjliggörare

En mötesplats

för alla som är intresserade av kommunikativa svårigheter och kommunikationsstöd

Kulturinslag

ta del av musik, konst, dikter m.m. med kommunikationsstöd