Kommunikationskarnevalen

Välkommen den 14-15 april 2021!

Kommunikationskarnevalen är en konferens om funktionsnedsättning och kommunikation som arrangeras varje år. Syftet är att vara ett forum och en mötesplats för alla som är intresserade av kommunikativa svårigheter och kommunikationsstöd – Alternativ och Kompletterande Kommunikation (AKK). Tanken är även att presentera forskning och utveckling inom området för kommunikationsstöd genom både teori och praktisk verksamhet.

Kommunikationskarnevalen arrangeras parallellt med Leva och Fungera 2021.

Läs mer om Kommunikationskarnevalen Läs mer om Leva & Fungera

Information med anledning av covid-19

Svenska Mässan Gothia Towers följer naturligtvis myndigheternas rekommendationer och regler med anledning av coronaviruset. Vi följer även besöksnäringens förtydliganden, Safe to visit.

Läs mer

Varför ställa ut?

På Kommunikationskarnevalen träffar du beslutsfattare, förskrivare och brukare m.fl.

Boka monter

Nå ut direkt till din målgrupp.

En mötesplats

För alla som är intresserade av kommunikativa svårigheter och kommunikationsstöd.

Kulturinslag

Ta del av musik, konst & dikter m.m. med kommunikationsstöd.